API

“Om de juiste competenties te hebben als aanspreekpersoon integriteit heb ik bij ICES, het informatief centrum voor ethisch sporten, een opleiding moeten volgen. De eerste opdracht hierin is mij kenbaar maken en laten weten dat er een aanspreekpersoon bestaat. Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en sensuele integriteit. Een API draagt er tevens mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Verder zal een federatie API clubs bij het verhaal gaan betrekken zodat zij ook het belang van deze problematiek gaan inzien. Op termijn gaan er tijdens bijscholingen topics gehouden worden om het taboe rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te doorbreken en willen wij de clubs tools aanreiken en hun hierin ondersteunen.”

Lees meer over API in deze link.

Ilse Vandermeulen

Heb je een probleem, vragen, klachten of nood aan een luisterend oor? Neem dan contact op met Ilse. Opvolging en discretie verzekerd!

© 2020 Handbalclub Schoten | Privacy Policy